Geodeziniai matavimai

Topografinė nuotrauka

Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu yra parengiamas tikslus vietovės planas – topografinė nuotrauka. Planas dažniausiai rengiamas  masteliu 1:500. Toponuotraukoje yra atvaizduojama visa antžeminė situacija – reljefas, žemės ir kitų svarbių objektų altitudės (aukščiai), pastatai, inžinerinių komunikacijų šuliniai, medžiai, keliai, dangos, žemėnaudos ir kiti ant žemės matomi svarbūs objektai, bei požeminė situacija, kuri parodo objektų esančių po žeme faktinę vietą, taip pat jų charakteristikas (diametrus, slėgius, altitudes), dažniausiai tai yra įvairios komunikacijos (elektros kabeliai, dujotiekis, vandentiekis, buitinis nuotekų tinklas, lietaus nuotekų tinklas, ryšių kebeliai ir t.t.). Pagal geodezininko parengtą planą projektuotojas gali parinkti tinkamiausią projektuojamiems objektams (sklypams, namams, statiniams, inžinerinėms komunikacijoms) vietą bei kitas charakteristikas, būtinas saugiam ir patogiam jų eksploatavimui.

Kada reikalingos topografinė nuotrauka ?

Geodezinių matavimų atlikimui reikalingi dokumentai:
  1. Sklypo adresas arba sklypo kadastrinis ar unikalus Nr.

Topografinė nuotrauka galioja 3 m. , tačiau esant esminiams pakitimams topografinė nuotrauka turi  būti perdaroma iš naujo (pvz. atsiradus naujoms inžinerinėms komunikacijoms, statiniams ir kitiems objektams, kurie turi reikšmingos įtakos projektavimo darbams.

Geodezinių matavimų (topografinės nuotraukos) atlikimo terminas 1-6 sav.

 Kontrolinės geodezinės nuotraukos

Išpildomoji nuotrauka

Išpildomoji nuotrauka

Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu yra parengiamas užbaigto statinio, inžinerinės komunikacijos tikslus planas – išpildomoji geodezinė nuotrauka. Plane yra nurodomos matuojamo objekto charakteringų taškų koordinatės LKS94 sistemoje, atstumai nuo sklypo ribos, kitų svarbių vietovės objektų, taip pat nurodoma charakteringų taškų altitudės (aukščiai LAS07 sistemoje) bei kitos charakteristikos kaip: cokolis, kraigo aukštis, diametrai, nuolydžiai, slėgiai ir t.t Vėliau šie planai gali būti panaudoti rengiant inžinerinių tinklų, statinių, pastatų kadastro duomenų bylas, kurios reikalingos objektų registravimui Registrų centre ir jų vertės apskaičiavimui. Išpildomosios nuotraukos reikalingos priduodant pastatą, kaip įrodymas apie jų funkcionavimą ir pastato užbaigimą.Parengtos išpildomosios nuotraukos yra saugomos savivaldybių archyvuose.

Kada reikalingos kontrolinės geodezinės nuotraukos ?

1. Naujai įrengtoms inžinerinėms komunikacijoms ar statiniams,kuriems yra reikalinga inventorizacija;
2.Prieš pradedant eksploatuoti inžinerines komunikacijas nuvestas nuo centralizuoto tinklo (miesto) į gyvenamąjį ar kitą pastatą;
3.Pastato ir inžinerinių išpildomosios rengiamos namo pridavimui  kartu su kadastriniais matavimais (kaip įrodymas apie pastato baigtumą).

Geodezinių matavimų atlikimui reikalingi dokumentai:
  1. Sklypo adresas arba kadastrinis ar unikalus nr.;
  2. Požeminių inžinerinių tinklų (komunikacijų) projektas.
geodezinių matavimų (kontrolinės geodezinės nuotraukos) atlikimo terminas 1-2 sav.

Projektinių ir planinių sprendinių  nužymėjimas vietovėje, Riboženklių atstatymas

Turint planą ar projektą (žemės sklypo, inžinerinių komunikacijų, statinių ir  pan.) vietovėje nužymėti be tikslių geodezinių prietaisų ir specifinių žinių yra praktiškai neįmanoma. Todėl dėl panašių paslaugų, taip pat dėl riboženklių atstatymo siūlome  kreiptis į mus, tikrai rasime tinkamiausius sprendimus ir darbus atliksime kokybiškai.

Geodezinių matavimų atlikimui reikalingi dokumentai:
  1. Projektas, planas su koordinatėmis. Jei objektas yra sklypas – sklypo kadastrinis Nr.
Geodezinių matavimų (riboženklių atstatymo) atlikimo terminas 1-2 darbo dienos

Geodeziniai matavimai daugiausia atliekami Vilniuje ir Vilniaus aprskrityje, tačiau esant didesniems užsakymams dirbame visoje Lietuvoje